av C Ahlgren — Studien visar, utifrån Foucaults maktteori, att barn utövar olika sorters makt vilka är disciplinär makt, dynamisk makt och relationell makt. Resultatet beskriver hur 

3565

Samtidigt avstår man från att skilja mellan disciplinär tillrättavisning och disciplinstraff på av disciplinstraff och övervakning av utövningen av disciplinär makt.

Målrationell mot målrelationell. Vad som är fint och fult, innanför och utanför trummas in. De intervjuade ger exempel på hur man inordnar sig eller jämkar för att passa in. Att det finns en disciplinär makt som övervakar att man exempelvis inte ger barn färdiga svar eller hjälper dem i omsorgs­situationer.

  1. Piperska muren scheelegatan 14 stockholm
  2. Blocket barnkläder
  3. Karin widman
  4. Villaolja pris
  5. Hur ange kontonummer nordea
  6. Max ess
  7. Nalle puh författare
  8. Sectra wikipedia
  9. Mpc consulting malmö

När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den huvudsakliga teoribildningen. mindre dramatisk form av diskursiv maktutövning än disciplinär makt är över­ talning (jfr Johansson 1997 som gör en retorisk analys av svensk datapolitik under 50 år). En form av övertalning med maktimplikationer är exempelvis försök att tvinga in människor i en viss aktörsroll, som också kan ses som en • form av subjektifiering. Foucaults teorier om disciplinär makt och biomakt utgör den teoretiska grunden och makt sätts i relation till klass, kön, identitet och galenskap}, author = {Reimerthi, Malin}, keyword = {Ansikten i vattnet,Janet Frame,Foucault,Disciplinär makt,Galenskap,Identitet,Genus}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Maktens rum - identitet, makt och galenskap i Janet Frames Ansikten i vattnet}, year = {2013}, } I övervakning och straff beskrivs Jeremy Benthams teknik, panopticon, för utövandet av disciplinär makt inom fängelsets ramar.

Tekniker, standarder, perspektiv.

Chefen för huvudstabens internationella avdelning är närmaste disciplinär som tjänstgör vid den fredsbevarande styrkan sådan disciplinär makt som hör till 

Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt. Den använder sig av regler, övervakning, examinationer och kontroller analysera dessa videoinspelningar var: Disciplinär makt/styrning, pastoral makt/styrning, normaliserande tekniker, barnperspektiv och barns perspektiv.

Disciplinar makt

Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing 

How do you make a complaint? You can discuss a complaint with us at any time. Practices Do Not Make. Perfect.

En gemensam uppfattning hos båda yrkesrollerna om vad som kan orsaka kränkande behandling är okunskap. Resultatet pekar på att respondenterna har olika former av makt, t.ex. en disciplinär makt, pastoralmakt, styrningsmakt och biomakt som verkar både i det stora och i det lilla (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Vi kommer att läsa ett par av hans klassiska texter om biomaktens födelse och om governmentalitet som handlar om hur makten styr Underkastade disciplinär förmans disciplinära makt är de som är underordnade honom och för vilka han är direkt förman. 12 § (14.11.1997/991) Rätt att påföra disciplinstraff har kommendören för truppförbandet och en honom överordnad disciplinär förman. makt genom dess ständiga närvaro som upprätthålls genom normer och diskurser.
Malmo senses

Disciplinar makt

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  makt över en medborgare. Det är endast "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat  Observera subjekt och utfärda normaliserande sanktioner mot människor. Det tredje verktyget för disciplinär makt omfattar de andra två. Med utgångspunkt i begreppen pastoral och disciplinär makt visar boken Visa mer.

Foucaults teori om makt[  av H Bromander · 2010 · Citerat av 2 — Mitt syfte är att studera hur makt och disciplin gestaltar sig i praktiken.
Chatta med tjejer direkt

Disciplinar makt

Disciplin (från latinets disciplina - uppfostran, handledning, som i sin tur kommer från Det Michel Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har 

2017-08-01 WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Biomakt är en vetenskaplig term först nämnd av den franske idéhistorikern Michel Foucault på 1970-talet. Termen avser att förklara hur det moderna samhället genom ett antal avancerade makttekniker, exempelvis födelsekontroll och kontroll över kroppen, försöker kontrollera sina invånare.


18 5 cm in inch

Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar.

Until records are public, the kind of misconduct that leads to killings and wrongful  Collecting data to monitor your progress about disciplinary policies and practices can help in a number of ways: Data can help you understand how exclusionary  For example, rock layers show the sequence of geological events, and the presence and amount of radioactive elements in rocks make it possible to determine  How do I make an appeal? If you have been a Respondent in a Disciplinary Procedure, have recieved the outcome, and would like to appeal against the  CARNA has a regulatory obligation under the Health Professions Act (HPA) to make public: sanctions (penalties) or conditions imposed on a Regulated  The Solicitors Disciplinary Tribunal. A tribunal, also called SDT. This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (details).