till K3 p.35.3 och 35.32. 2016. 106 257 Räntekostnader och liknade resultatposter till koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 928 350.

8295

Räntekostnader och liknande resultatposter, -275 000, -190 000. Summa finansiella poster, 1 20 000, 15 000. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna kostnader kan gälla utförda tjänster eller levererade varor där avsikten är att de ska faktureras under något senare bokföringsår. Det kan till exempel  Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och förutbetalda En upplupen kostnad uppstår till exempel när du får en faktura i efterskott. 6 jan 2016 Sheet music and MIDI: https://musescore.com/user/1815611/scores/1596236. 31 dec 2017 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

  1. My business login
  2. Nordea vd lön

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 12. hänvisning till K3 p.35.3 och 35.32. 2016. 2015 Räntekostnader och liknande resultatposter.

278 528. 337 338.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska för el, gas och fjärrvärme enligt K3 i samband med påbörjad leverans av anslutningen. i posten upplupna kostnader och förutbetalda intäkter under kortfristiga

hänvisning till K3 p.35.3 och 35.32. 2014 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 6 194 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa  Summa rörelsens kostnader.

Upplupna kostnader k3

Not 25 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter olika intäkter på bokföra årsredovisning upprättas enligt K2 eller K3, menar jag att det är korrekt.

2 377 Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ( K3). Vidare. specificera extraordinära intäkter och kostnader till storlek och art i en not. som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna  jande så har våra driftskostnader gått tillbaka genom visnings- och avskrivningssystem K3, som innebär Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 14. 10 nov 2016 2015 Grant Thornton. All rights reserved. K3, upplysningar större företag.

2016. 2015. 2014 Repeshäll respektive K3 Ramberget på Hisingen. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 22. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Kulturell expropriering

Upplupna kostnader k3

9 481. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Övriga fordringar. Not 10.
Spänningar i ansiktet

Upplupna kostnader k3

upplupna kostnader {plural} volume_up. upplupna kostnader (also: nedlagda kostnader) volume_up. accrued expenses {pl} SV upplupna intäkter {plural} volume_up.

14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. (K3) vid utarbetandet av finansiella rapporter. Från och med Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.


Belopp direktupphandling lou

BENAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). De största Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 10 420. 2 189. 17 375. 14 757. 9 481.

148 557 och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Ärsredovisning och koncemredovisning (K3). 2019. 2020. Personalrelaterade. 1 767. 995. Finansrelaterade.