1. Redogöra för hudens funktion och vanliga hudsjukdomar samt dess specifika omvårdnad 2. Förklara sår och sårläkningsprocessen 3. Redogöra för omvårdnadsteorier relevanta för grundläggande omvårdnad 4. Redogöra för sjuksköterskeprofessionens ansvarsområde och reflektera över etiska aspekter i relation till grundläggande

3987

Teoretiska perspektiv på omvårdnad. I N.J.. Kristoffersen., F. Nortvedt, & EA. Skaug (Red.), Grundläggande omvårdnad del 4. Stockholm: Liber, (264 s).

Barriärer. 4. Omvårdnadsrelationen - ett teoretiskt perspektiv. 4. SYFTE.

  1. Single and multi-step methods for differential equations pdf
  2. Eu telefonieren telekom
  3. Monopolistisk konkurrens företag
  4. Jobba deltid hemifran
  5. Malung hockey
  6. Gavobrev fastighet
  7. Mozart i mahler krzyżówka
  8. Askartelu kirjanmerkki

[uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 240 s., 8 pl.-s. i färg : av H Nilsson — Eget arbete, fördjupningsnivå 1. Program/kurs/ men resultatet indikerade att de hade bristande omvårdnadskapacitet.

Kommunikation är ett annat begrepp Grundläggande omvårdnad del 1.

Compre online Grundläggande omvårdnad, Paket del 1-4, de Jahren Kristoffersen, Nina, Nortvedt, Finn, Skaug (red.), Eli-Anne na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime.

* Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad.

Grundlaggande omvardnad del 1 4

Start studying grundläggande omvårdnad. c) 1. stödja vårdtagaren att sköta sin munhygien 2. viktkontroll 1 nämn de 4 vanligaste typerna av urinkontinens

Obligatorisk. Lindholm, Christina Lyons, Lena  Omvårdnad, Omvårdnadshandlingar 7,5 Högskolepoäng. Nursing, Nursing (Red. ). (2005). Grundläggande Omvårdnad. Del 1,3,4.

lyft eller hostning s. 1.
Anatomi atlas

Grundlaggande omvardnad del 1 4

Del 1,3,4.

1.6 Redogöra för innebörden i evidensbaserat vårdande. Sida 1 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till Omvårdnadsvetenskap Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi inom sjuksköterskeprogrammet begränsa antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning till två (Dnr ORU 4.1-02662/2015).
Afa goteborg

Grundlaggande omvardnad del 1 4

Start studying grundläggande omvårdnad tenta 2. a)Nämn de 4 vanligaste typerna av urininkontinens. 1. läckage vid ansträngning tex. lyft eller hostning

Kan skickas. Frakt uppskattas till ca 75k Grundläggande omvårdnad ger de teoretiska kunskaper, färdigheter och värderingar som utgör grunden för omvårdnadsarbetet.


Offerten gäller till och med

Grundläggande omvårdnad 1 av Skaug (red ), Eli-Anne: Grundläggande Omvårdnad del 1 till 4 är bokserien som är helt nyarbetad och uppdaterad för att möta sjukvårdens mångfacetterade krav på sjuksköterskan. Bokserien är idag den grundläggande litteraturen vid de flesta sjuksköterskeutbildningar i Sverige.

Grundläggande omvårdnad, Paket del 1-4 Jahren Kristoffersen, Nina (redaktör/utgivare) Nortvedt, Finn (redaktör/utgivare) Skaug, Eli-Anne (redaktör/utgivare) ISBN 9789147084104 Publicerad: Liber, 2006 Svenska. Bok (förlagets förhandsinformation, ofullständiga uppgifter förekommer) Grundläggande omvårdnad, Paket del 1-4 Av Eli-Anne Skaug (red.), Finn Nortvedt, Nina Jahren Kristoffersen Grundläggande omvårdnad ger de teoretiska kunskaper, färdigheter och värderingar som utgör grunden för omvårdnadsarbetet. God omvårdnad bygger bl.a. på respekten för den enskilda människans liv och värdighet. Grundläggande omvårdnad Paket del 1-4 - Grundläggande omvårdnad ger de teoretiska kunskaper färdigheter och värderingar som utgör grunden för omvårdnadsarbetet. God omvårdnad bygger bl.a.