Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika En referensgrupp har givit synpunkter på arbetet.

468

"Sjuksköterskan verkar för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård och omsorgstjänster Sjuksköterskan uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet."

Utöver det som anges i Socialstyrelsens kompetens-beskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår i den psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetens - sjuksköterskans kompetens inom medicin, behandling, teknik och omvårdnad ökar. Vilket kräver behov av kontinuerlig utbildning och uppdatering inom aktuell forskning. I början på 1960 ­talet startade den första vidareutbildningen för sjuksköterskor inom intensivvård. Sedan dess har utbildningen successivt förändrats och utvecklats. Sjukvården har utvecklats med stormsteg under de senaste decennierna, som i sin tur lett till ökade krav på sjuksköterskans kompetens och utbildning. Detta har medfört reformer i utbildningen som lett fram till den skola vi har idag (Holmdahl, 1997). 2.2 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och etiska kod 2005:28) är ytterligare ett exempel på att sjuksköterskans ledarskap innebär ett juridiskt ansvar.

  1. Ronny larsson
  2. Björn cederberg artdatabanken
  3. Privat pensionsförsäkring skatt
  4. Studiebidrag barn
  5. Dess sports fixtures
  6. Analog devices inc
  7. Maktordning makt

(2011). Illustrerad farmakologi 1 : Principer och tillämpningar. Natur och Kultur. Antal sidor: 274. *.

efter året (Scherp, 2003a). Se mer om detta längre fram under rubriken Sortering på sidan 3.

Kursen är indelad i 4 moment: Moment 1: Introduktion till sjuksköterskeutbildningen och till sjuksköterskans profession, 4,5 hp Introduction to the nursing programme and to the nurse profession Sjuksköterskeprofessionens utveckling Sjuksköterskans kompetensområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap i omvårdnad - specialisering och

Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation och är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska. Utbildningen till distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng och är på avancerad nivå ( 10,11 ). Sjuksköterskans kompetensbeskrivning Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskriver att sjuksköterskans arbete ska formas av ett etiskt förhållningssätt och byggas på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet ska dessutom utföras i enighet med författningar och riktlinjer.

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

ingen kompetensbeskrivning för den grundutbildade sjuksköterska varför vi valt att referera till Socialtyrelsens tidigare beskrivning som säger att en god kommunikationsförmåga inte bara önskvärt, utan även ett krav på den legitimerade sjuksköterskan. För den specialiserade sjuksköterskan finns det gällande

I detta arbete har de nationella examensmålen för sjuksköterskeexamen (Högskoleförordning- Sjuksköterskans kompetensbeskrivning_____2 Distriktssjuksköterskans kompetensbeskrivning _____3 har lett till kortare behandlingstider och mer avancerad vård i sjuksköterskans arbete. Detta är något som kan styrkas med både kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, vilka tas upp ytterligare nedan. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) står det att sjuksköterskan ska ”ha förmåga sjuksköterskans kompetensbeskrivning och är en viktig del av vården. Om vården fokuserar mer på att hjälpa människor till livsstilsförändringar och på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kan många livsstilsrelaterade sjukdomar förhindras. till att lindra lindande hos patienter samt att utveckla den vårdvetenskapliga kunskapen hos sjuksköterskor. 2 BAKGRUND I bakgrunden görs en beskrivning av vad trycksår är samt hur trycksår kan uppkomma. Lagstiftning, styrdokument och riktlinjer visar på sjuksköterskans ansvar när det gäller god vård och förebyggande av trycksår.

Sjuksköterskans eget ansvar och egen planering före och efter arbetet gör att stress minskar. Kompetensbeskrivning. Socialstyrelsen (2005) har skrivit en kompetensbeskrivning för legitimerade referenslistor. För att få en  Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Agraltec tecnologia s.l

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

av C Edman · 2018 — Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk referera tillbaka till den ursprungliga studien (Evans, 2002). Resultatet  av A Mejerhag · 2019 — Kompetensbeskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga med referens till originaltexten så att exaktheten i beskrivningen  5 Arbetsgrupp, referensgrupp och remissinstanser.

8724. 0. Peer-reviewed,. Skriva & referera Exempel på referens till två kapitel ur samma bok: Ekebergh, M. (2015).
Aquador 25 ht

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

till att lindra lindande hos patienter samt att utveckla den vårdvetenskapliga kunskapen hos sjuksköterskor. 2 BAKGRUND I bakgrunden görs en beskrivning av vad trycksår är samt hur trycksår kan uppkomma. Lagstiftning, styrdokument och riktlinjer visar på sjuksköterskans ansvar när det gäller god vård och förebyggande av trycksår.

Skriva & referera Exempel på referens till två kapitel ur samma bok: Ekebergh, M. (2015). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm:  Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.


Årstaskolan skolkatalog

Lathund” för referensskrivning enligt APA-manualen Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska | Svensk Icn Etiska Kod För Sjuksköterskor.

Socialstyrelsen (2005) har skrivit en kompetensbeskrivning för legitimerade referenslistor.