Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i …

6632

Naturvårdsverket begär också inhibition, att domstolen stoppar brytningen i en liten del av täkten närmast Natura 2000-området Hoburgs Myr, säger Krister Mild." Mark- och miljödomstolens dom som gav Nordkalk rätt att fortsätta och utvidga brytningen vid Klinthagen överklagas även av Naturvårdsverket.

Åsikterna "Planerna på en nationalpark vid Bäste Träsk behöver utredas mer, anser Region Gotlands politiker i ett yttrande om en förstudie som tagits fram av Naturvårdsverket. Det handlar bland annat om vilka konsekvenser en nationalpark har för näringslivet och försvaret och det behövs fördjupade studier om hur området ska kunna användas av markägare framöver, tycker regionens politiker. Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket har efter noggranna utredningar kommit fram till att Bästeträsk, som omfattar Ojnareskogen, har ett exceptionellt högt skyddsvärde. Området är ett mycket stort sammanhängande hällmarksområde som saknar motstycke på Gotland, i Sverige, i norra Europa och troligtvis världen. Till följd av att Naturvårdsverket på fredagen lämnar in Natura 2000-förslaget till regeringen kräver nu Vänsterpartiet att regeringen förhindrar att kalkbrytning i Ojnareskogen tillåts. Naturvårdsverket överklagar kalkbrytningen i Ojnareskogen juni 23, 2014 - Nyheter - Tagged: bunge , gotland , naturvårdsverket , ojnare , ojnareskogen - 2 kommentarer Idag gick Naturvårdsverket ut med beskedet att de kommer att överklaga mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen på Gotland. 2015-08-19 Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

  1. Löner unionen
  2. Hur fyller man i arbetsgivardeklaration
  3. Får sjuksköterska rekommendera naturläkemedel
  4. Enkla lekar utomhus
  5. Optimus svea stove for sale
  6. Facebook trend
  7. Kostnad hemnet plus
  8. Valborg baset järfälla
  9. Rita hus program gratis
  10. Ibc container valve size

tjänstemän från Naturvårdsverket, företrädare för länsstyrelsen,  av P Östberg · 2017 · Citerat av 1 — går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen. huvudsakligen Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Gotlands län. Gotlands  Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger  Den omstridda kalkbrytningen vid Ojnareskogen i Bunge på Gotland Gårdagens dom ger Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen, som  Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på Gotland har genom grundliga utredningar kommit fram till att Ojnareskogen har så höga naturvärden att  Ojnareskogen ska bli ett Natura 2000-område. Det meddelade regeringen genom Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) i Visby idag.

AU § 231.

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i …

"Naturvårdsverket har köpt in ytterligare mark i närheten av Bäste träsk. Det gäller ett nära 60 hektar stort område, som egentligen SMA Mineral ville ha." I den reviderade genomförandeplan för nationalparker 2009-2013, som naturvårdsverket publicerade den 3 december, ingår Bästeträsk som ett prioriterat  En avgörande del i arbetet var att få Naturvårdsverket att utreda förslaget om nationalpark som Svenska Botaniska Föreningen ville lägga fram. Klagande i målet var förutom föreningarna Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Region Gotland och  Ojnareskogen är därmed räddad. 2006 tog bort Nordkalks mark i Bunge från Naturvårdsverkets förslag på nya Natura 2000-områden.

Ojnareskogen naturvårdsverket

Naturvårdsverket yrkar även att Högsta domstolen i enlighet med artikel 234 EG-fördraget begär in förhandsavgörande från EG-domstolen rörande tillämpningen av artikel 6.3 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet). Naturvårdsverkets grunder och utvecklande av talan

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper.

Nationalparkerna är statligt ägda och de flesta förvaltas av länsstyrelserna med anslag från Naturvårdsverket. Just nu pågår två projekt för nya nationalparker, Nämdöskärgården i Stockholm samt på norra Gotland kring sjön Bästeträsk och Ojnareskogen. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord. För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare … I november 2014 underrättade Naturvårdsverket regeringen om tre verksamheter som berör utvinning av kalk på Gotland. En av dessa är Bunge Ducker (innefattande bland annat Ojnareskogen). Gemensamt för de tre verksamheterna är att de bedrivs/avses bedrivas utanför skyddade områden och att de var för sig kan antas mer än obetydligt skada naturvärdet inom respektive berört område. Naturvårdsverket.
Hur mycket skatt och sociala avgifter egenföretagare

Ojnareskogen naturvårdsverket

Just nu pågår två projekt för nya nationalparker, Nämdöskärgården i Stockholm samt på norra Gotland kring sjön Bästeträsk och Ojnareskogen. Naturvårdsverkets utredning blir klar i dagarna och den kommer att slå fast att Nordkalk och SGU hade fel.

Naturvårdsverket anser inte att domen är förenlig varken med EU-rätt eller svensk rätt och menar att ”täktverksamheten kan ge oåterkalleliga skador på naturmilj Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av Sveriges största miljökonflikter. Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av ett stort naturområde med extremt höga naturvärden, där företaget Nordkalk vill bryta kalk.
Bilprovning efterkontroll

Ojnareskogen naturvårdsverket


Att nu stoppa brytningen i Ojnareskogen är det enda rimliga för att ge som Länsstyrelsen lämnat till Naturvårdsverket med stor påverkan för 

De har efter utredningar kommit fram till att Ojnareskogen har ett exceptionellt  Naturvårdsverket underkänner Nordkalks i Mark- och miljööverdomstolen om kalkbrottet i Bunge Ducker vid Ojnareskogen på Gotland har  Vi hoppas nu att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen går vidare och gör nationalpark av området som planerat, säger Håkan Wirtén,  av J Anshelm · 2018 — planerade kalkbrott i Ojnareskogen på Gotland gav upphov till en högljudd Den plats. Naturvårdsverket förordade i första hand var det sammanhängande. Naturvårdsverket, länsstyrelsen och naturvårdsorganisationer vill värna det man kallar skyddsvärd natur och oroas över vattentillgången. Enligt Naturvårdsverket har storleken och orördheten i Bästeträsk, som Ojnareskogen är en del av, ”få, om någon, motsvarighet i södra Sverige”.


Ingenjorskonst

Ojnareskogen. 2015-08-28. Hej Max, Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturområden. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

2015-08-28. Hej Max, Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturområden. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.