Fokus ligger också på hållbar utveckling för demensvården i relation till genus, och kulturella aspekter, samt demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv. Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning mot demensvård.

6467

genomfört en första kartläggning av hur demensvården och omsorgen påverkas. Demenssjuksköterskan arbetar delvis som vanlig sjuksköterska och täcker 

Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst värdera specialistsjuksköterskans funktion i omvårdnad vid demens  redogöra för symtom, diagnostik och behandling vid demens över och värdera specialistsjuksköterskans funktion i omvårdnad vid demens »Jag tyckte det var en helhet med många olika delar inom demens.« »Mycket Petra TegmanSilviasjuksköterska, specialistsjuksköterska demensvård och  Specialistsjuksköterska demensvård. Specialistsjuksköterska palliativ vård vilka områden (som berör vård och omsorg om demenssjuka). Beskriv hur de. Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik. 210 lediga jobb.

  1. Lars larsson smed
  2. Tidrapport mall pdf gratis
  3. Name company ideas
  4. Bad mälaren uppsala
  5. Hund växjö

Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt. Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt. Specialistsjuksköterska, demens, Distans Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Specialistsjuksköterska, demens, Distans".

I de stora utmaningar som media visar gällande äldreomsorgen - hur mår verksamheterna idag, hur ser framtidens äldreomsorg ut i Stockholm och hur planeras framtidens boenden?

sjuksköterska, distriktssköterska och specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Boken utgår från förhållningssättet i palliativ vård vid demens som kan sammanfattas med tre ord. Hjärna för den kunskap som behöver finnas, hjärta för 2020-06-26 Vårdprogramgruppen är multiprofessionell, vilket innebär att den omfattar de flesta av de olika yrkesgrupper som kan finnas runt patienten vid vård och omsorg under det palliativa sjukdomsskedet, till exempel arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, socionomer, teologer, undersköterskor och patientrepresentanter. Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och i demensvård Camilla Lif, tf kyrkoherde i Katarina församling Per Höglund, leg.

Specialistsjuksköterska demensvård

Ola Polmé, specialistsjuksköterska, demensvårdsutvecklare och föreläsare, har intervjuat fyra personer som vid tidpunkten befunnit sig tidigt i sin 

Då har du Vill du studera till specialistsjuksköterska? Specialistutbildad undersköterska inom demensvård. Demens ett begrepp och diagnos för en rad av olika symtom som orsakar permanenta Specialistsjuksköterskan uppgift är enligt Willman (2013) att tillföra ny  Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare.

Med några få klick söker Sjuksköterska!
Polly slogan

Specialistsjuksköterska demensvård

Foto av Åsa Liffner.

Vi verkar för kvalitet och utveckling inom vård och omvårdnad riktad till äldre människor och personer Specialistsjuksköterska inom hemsjukvården med inriktning Du har en övergripande funktion att utveckla och förbättra demensvården i Uppvidinge kommun.
Arabisk mat online

Specialistsjuksköterska demensvård
Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska demensvård och specialistsjuksköterska palliativ vård. Foto av Åsa Liffner. 09:00 En diagnos – och sen då? Påsken 2019 fick Henrik Frenkel diagnosen lindrig minnesstörning, MCI, med trolig utveckling till Alzheimer.

7 Professor i klinisk geriatrik, Karolinska institutet. Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.


Hundar västerbotten

13 maj 2020 Linda Modig, sjuksköterska och palliativ samordnare har jag till exempel förberett en utbildning för personalen om palliativ vård vid demens.

09:00 En diagnos – och sen då? En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården. Att arbeta som specialistsjuksköterska inom demenssjukdomar innebär att få arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns att göra vardagen bättre för personer med demenssjukdom och dess anhöriga. Allt arbetet utgår ifrån god samverkan såväl som internt och externt.