Här skrivs vår historia om, i alla fall Stockholms historia. Ännu ett år har gått och den grop som utgjort östra delen av Slussen börjar fyllas igen. Men låt er inte luras av grus, sten och annat bråte. Under jord har lämningar från kokerier, slakthus och sliperier vilat – ja till och med en hel medeltida stadsdel.

5104

Ombyggnaden av Slussen. Stockholms stad bygger om Slussen. Ombyggnationen kommer att påverka en stor del av verksamheten som idag finns i närområdet. Bland annat påverkas kajplatser i närheten. Det är Stockholms stad som ansvarar för arbetet med att bygga om Slussen. Orsakerna till den stora ombyggnaden är två: Slussen är i dåligt

projektet, ersättningar och skadestånd samt lägre intäkter än beräknat. Bakgrund Kort historik Slussen i Stockholm har byggts om vart hundrade år sedan 1600-talet. Slussen har vid varje ombyggnad anpassats till Stockholms utveckling och de funktioner som behöver lösas på platsen. Bytespunkt Slussen är en del av ett projekt för ombyggnad och renovering av Slussens tunnelbanestation i Stockholm. Uppdraget innefattar två biljetthallar inklusive teknik och personalutrymmen; Krysset med ny entré mot den nya bussterminalen och ombyggd av entré mot Ryssgården, samt Norra Entrén med utgång mot Saltsjöbanan. 2017-12-12 Slussbron invigdes den 25 oktober Söndagen den 25 oktober klockan 11:00 – 12:00 invigdes Slussbron av H.M Konungen och H.K.H.

  1. Malta sliema hotel 1926
  2. Per carlsson örebro
  3. Spritts

Projekt. Idag Den nya byggnaden är en viktig pusselbit för Slussen och vår gemensamma vision att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö, en mötesplats, Slussen Masterplanen för Slussen innebär att ett av Stockholms centrala områden nära hamnen omvandlas från en labyrintliknande trafikknutpunkt till en ny dynamisk och social samlingsplats. Det nya området har möjlighet till rekreationsaktiviteter både dagtid och kvällstid, året runt. Miljösamordnare Projekt Slussen (Konsult) Stockholms stad okt 2016 –nu 4 år 6 månader.

Södermalmstorg kommer finnas kvar och kommer bli mycket större än tidigare.

Tyréns ansvarade vidare för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Slussen och detaljplan bussterminal samt deltog i konsultteamet som arbetade fram MKBn för Mälarens nya reglering. Från Tyréns deltog kompetenser inom trafik, miljö, geoteknik, vatten m.fl. i planarbetet. Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm Stad.

14 feb 2018 Slussen mellan Saltsjön och Mälaren byggs om. myndigheter, trafikföretag, näringsliv och övriga involverade på projekt- och beställarsidan. Ännu ett år har gått och den grop som utgjort östra delen av Slussen börjar fyllas igen. Men låt er inte luras av Nästa Skanska säljer projekt för halv miljard ».

Slussen projekt

ELU har haft projekteringsansvaret för konstbyggnader, mekanik och geoteknik i Slussenprojektet sedan 2004. Projekteringen har omfattat utredningar, 

Slussen i Stockholm är i dag Sve- riges största  I hjärtat av Stockholm pågår en av vår tids mest komplexa planeringsuppgifter. Nya Slussen anpassas för moderna resmönster och rustas för att möta ett  Stockholm, Sverige.

Projekt Slussen. Hej! Ställ gärna frågor relaterade till våra inlägg. Andra frågor/synpunkter tas emot på: ️ slussen@stockholm.se. ☎️ 08-508 264 16 vaxer.stockholm/slussen.
Anställa personal enskild firma

Slussen projekt

It has changed every century since the 1600s. New Slussen - from traffic junction to meeting place 8 7 2 4 6 7 9 10 5 A new park called Katarina Park will be built on top Explore Projekt Slussen's 62 photos on Flickr! This site uses cookies to improve your experience and to help show content that is more relevant to your interests.

I projektet ingår även en ny reglering av Mälarens vattennivåer för att förhindra framtida översvämningar.
Co2 reduces nutrients in plants

Slussen projekt


Slussen in (Genomfört projekt) Vill ni ha hjälp med rekrytering av oss? Slussen in är BPs arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Tillväxtverket inom ramen för deras satsning på ”enklare vägar till jobb och kompetens”.

Slussen var en  Slussen i Stockholm är i tekniskt dåligt skick och måste byggas om. Samtidigt är Information.


Garantitid konsumententreprenad

Slussen, Stockholm · Skanska is testing a new solution with solar cells on construction sheds. · The project with solar cells on the roofs of the construction sheds is 

Projekt Slussen. Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor. Projektet beräknas vara färdigt 2025.