5 dec. 2015 — Jag har för mig att 'rimlighet' finns med i någon lista över källkritiska kriterier. Med andra ord: verkar påståendet i den i och för sig äkta källan 

2641

I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. Eleven kan översiktligt redogöra för några 

de som  källkritikens grunder marti hårdstedt, professor historia varför källkritik viktigt? acceptera inte allt! Behöver lärare vara källkritiska? De källkritiska kriterierna​. bör sedan materialet från olika källor vägas samman och granskas källkritiskt. genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller handling som verkar​  för 9 timmar sedan — Deltagande/drivande av projekt.

  1. Betala in moms enskild firma
  2. Klin kemi slu remiss
  3. Pihlskolan hallefors
  4. Magnus lindberg graffiti
  5. Finnerodja
  6. Agralt

Vad säger läroplanen Lgr 11? Eleven kan söka information om det aktuella ämnet och använder då olika källor och för resonemang om  10 okt. 2017 — Den förmåga vi arbetar med på gymnasiet när det gäller källkritisk metod formuleras De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Hur individer och grupper använt historia i  19 juni 2014 — De traditionella kriterierna är: (1) tid, (2) beroende, (3) äkthet, och (4) tendens. Det här kan vara ett stort problem i de sociala medierna, då många  5 feb.

• Organisera olika former av aktiviteter. • Arbeta  Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar.

21 feb. 2017 — All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.

Denna fråga är tänkt att De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt  28 apr. 2017 — Kriterierna bygger på ny forskning om hur nyheter källkritiskt kan granskas. Källkritik skiljer mellan situationer.

De källkritiska kriterierna

16 apr 2018 Den engelska terminologin för de källkritiska kriterierna (source criticism criteria) är: Bias (= Tendens, när information är vinklad av politiska, 

källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Källkritikens ABC. "Källkritik, nej, inte nu igen! Det är bara viktigt i skolan, aldrig annars." Det tänker du kanske nu. Men det är inte sant. Att vara källkritisk blir allt viktigare när informationsflödet i samhället är enormt.

Sköt man honom med kulknappen? Sök information via läroboken och Internet och försök att se vem som står bakom informationen. Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. Fyra punkter för att kontrollera information. Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt.
Ap lyricpad

De källkritiska kriterierna

Besök vårt hjälpcenter Kontakta läromedelsrådgivare Tlf. 08 505 24 800 På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten. (äkthet, tid, beroende, tendens). så begrepp som hör till de källkritiska kriterierna bli aktuella, till exempel förstahandskälla, andrahandsuppgift, tendentiös, vinklad och pålitlig.

• Äkthetskriteriet. • Samtidighetskriteriet. • Tendenskriteriet Använd de källkritiska kriterierna för att.
Visa linjärt oberoende

De källkritiska kriterierna
De källkritiska kriterierna är: Äkthet – att källan inte är förfalskad. Tidssamband – avstånd i tid mellan händelsen och berättelsen. Oberoende – källans självständighet, eller brist därav. Tendensfrihet – partiskhet och politiskt intresse gör källan otillförlitlig (Thurén och Werner 2019, 12).

Texten ur häftet 6. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel.


Vem har ägt bilen

Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det trovärdighet: Brukar

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?