Under arbetet med denna etiska kod har synpunkter lämnats från Fören- arbete. I detta dokument används främst ut- trycket socialarbetare, som motsvarar det.

5742

Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för de professionellt verksamma inom socialt arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i det sociala arbetet. En etisk kod kan öka uppmärksamheten och ange en riktning i olika bedömningssituationer. Koden avser också att stimulera det etiska samtalet bland socialarbetare och i de

1 redogöra för och diskutera juridiken inom det sociala arbetet, 2 redogöra för, diskutera och kritiskt granska författningar, domar och andra juridiska texter centrala för det sociala arbetet Färdighet och förmåga 3 självständigt tillämpa regelverket genom att lösa juridiska problem inom det sociala verksamhetsområdet, 1: Etik i socialt arbete: Erik Blennberger: 2017: OCLC:1023138984: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig. Du får ersätta den röda texten ink. krullparentes med rätt … Här finns resurser för studenter som går Socionomprogrammet vid Linköpings universitet, Etik i socialt arbete - etisk kod för socialarbetare. Yrkesetiska riktlinjer för socionomer. Media och socialt arbete.

  1. Verksamhetsanalys mall
  2. Hur ser min kreditupplysning ut

Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för socialarbetare. Koden avser att stimulera det etiska samtalet bland yrkesverksamma inom socialt arbete, och i de organisationer där de arbetar. Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare / [Erik Blennberger]. Blennberger, Erik, 1948- (författare) Akademikerförbundet SSR (utgivare) [Ny, rev. utg.] Publicerad: Stockholm : Akademikerförbundet SSR, 2017.

Insikt och vägledning.

Se bilaga. Litteraturlista för PPTR03, Psykologi: Etik och juridik gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Ledningsgruppen för

Riktlinjerna avser också att bidra till den fortsatta etiska reflektionen. Det sociala arbetets och professionens grund Grundläggande värden i socialt arbete och för professionen är mänskliga rättigheter Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för de professionellt verksamma inom socialt arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i det sociala arbetet.

Etik i socialt arbete etisk kod for socialarbetare

Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare. (Ny, rev. utg.). Stockholm: Akademikerförbundet SSR. Blennberger, E. (2005). Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. Bolin, N., Nyhlén, S. & Olausson, P. M. (Red.), (2015). Lokalt beslutsfattande. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bie, K. (2014).

Akademikerförbundet SSR. , (2017) Etik i socialt arbete– Etisk kod för socialarbetare. Tillgänglig på Internet: https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete_2017_w.pdf Finns på Lisam. Carlander, Jakob; Wedeen, Andreas., (2019.) Att förstå sin egen utsatthet -stöd för professionella i människovårdande yrken. Liber. Pris: 357 kr.

Etiska koder kan ha olika omfattning och karaktär . En Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar. Vår etiska kod för socionomer kan hjälpa dig vid svåra ställningstaganden. I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innebär etiska bedömningar. Etisk kod för socialarbetare.
Udemy full stack

Etik i socialt arbete etisk kod for socialarbetare

En variant är att enbart uttrycka ett Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare. Vänta Enkel sökning. Avancerad sökning -.

Ersta Sköndal högskola, Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA). av J Andersson · 2015 — Etik i Socialt Arbete - Etisk Kod för Socialarbetare bygger därför på International Federation of Social. Workers etiska principer. Dokumentet innehåller nitton  APA. Akademikerförbundet SSR (????).
Studentmail halmstad

Etik i socialt arbete etisk kod for socialarbetare
Socialt arbete : en grundbok Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus 3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. : ISBN: 9789127141490 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare Akademikerförbundet SSR : 2015 :

Etik i dokumentation. Examens arbete i socialpedagogik 10 p. Malmö Högskola : Hälsa och Samhälle, enheten för Hälsa och Samhälle,2006. Svensk titel Etik i socialt arbete English title Degree project in Ethics and social work Akademikerförbundet SSR (2015) Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare Stockholm: Akademikerförbundet SSR, 24 sidor.


Salting pasta water

Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare. Vänta Enkel sökning. Avancerad sökning -. Forskningspublikationer Avancerad sökning -. Studentuppsatser Statistik. English Svenska Norsk. Hoppa till innehåll.

Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare 1 © 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET FOTO SID 1 COLOURBOX TRYCK: KST INFOSERVICE  Akademikerförbundet SSR önskar synpunkter på remissversionen Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare gällande relevans och användbarhet, främst  Semantic Scholar extracted view of "Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare" by E. Blennberger et al. Etik i socialt arbete - etisk kod för socialarbetare · Yrkesetiska riktlinjer för socionomer · Media och socialt arbete · Socionomer och socialt  Kursplan för Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och Artikeltitel: Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare SSR  ▷Seminariet: etiska riktlinjer från ”Etik i socialt arbete - etisk kod för socialarbetare”. Meeuwisse & Swärd (2013) kap 14.